04:35 - Thứ ba, 02/02/2021
Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang thông báo Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Tư vấn Đầu tư Xây dựng Kiên Giang

Mã chứng khoán

CKG

Ngày đăng ký cuối cùng28/01/2021

Tỉ lệ thực hiện

100:57,143

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 18/03/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 25/02/2021 đến ngày 22/03/2021

VIS
Số lượt đọc: 914  -  Cập nhật lần cuối: 27/10/21 09:40:49