10:46 - Thứ sáu, 27/11/2020
Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC thông báo quyền mua cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Bình Dương ACC

Mã chứng khoán

ACC

Ngày đăng ký cuối cùng17/11/2020

Tỉ lệ thực hiện

1:2

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 14/12/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 24/11/2020 đến ngày 17/12/2020

VIS
Số lượt đọc: 1226  -  Cập nhật lần cuối: 27/10/21 09:40:49