11:14 - Thứ tư, 26/02/2020
Công ty cổ phần SCI thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm Nội dung tin: Công ty cổ phần SCI thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI

Mã chứng khoán

S99

Ngày đăng ký cuối cùng


18/02/2020

Tỉ lệ thực hiện

21:5

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 27/02/2020 đến ngày 12/03/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 27/02/2020 đến ngày 17/03/2020

VIS
Số lượt đọc: 1432  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/21 08:14:38