10:28 - Thứ ba, 03/12/2019
Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa thông báo phát hành cổ phiếu ra công chúng
.

1. Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

2. Địa chỉ trụ sở chính: Số 71/4A, Đường hiệp thành 13, Khu phố 7, Phường hiệp thành, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh

3. Số điện thoại: (028) 38992972                                              

4. Số Fax: (028) 38995143

5. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: Không có

6. Cổ phiếu chào bán:

- Tên cổ phiếu:  Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa

- Loại cổ phiếu:  Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá: 10.000 đồng

- Số lượng đăng ký chào bán: 5.129.023 cổ phiếu

7. Khối lượng vốn cần huy động: 51.290.230.000 (Năm mươi mốt tỉ, hai trăm chín mươi triệu, hai trăm ba mươi nghìn) đồng.

8. Mục đích huy động vốn:  số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được sử dụng để bổ sung nguồn vốn hoạt động của Công ty

9. Giá bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phiếu

10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: 01 cổ phiếu

11.Thời hạn nhận đăng ký mua: từ ngày 20/12/2019 đến ngày 07/02/2020

12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:

-     Địa điểm đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu:

·         Đối với cổ đông đã lưu ký: cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại công ty chứng khoán là Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.

·         Đối với cổ đông chưa lưu ký: cổ đông đăng ký mua cổ phiếu và chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu tại Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Nam Hoa: Số 71/4A, Đường hiệp thành 13, Khu phố 7, Phường hiệp thành, Quận 12, Tp.Hồ Chí Minh.

-     Địa điểm công bố Bản cáo bạch: Bản cáo bạch được đăng tải tại website: https://namhoatoys.com/vi/www.vise.com.vn.

13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:

-          Chủ tài khoản : CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NAM HOA

-           Số tài khoản : 0017100019546002

-           Tại ngân hàng: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG ( OCB) – CHI NHÁNH CHỢ LỚN TP HCM

-          Địa chỉ: 419 - 421 An Dương Vương, Quận 5, TP Hồ Chí Minh

NHT. Bản cáo bạch Phát hành

 

VIS
Số lượt đọc: 1650  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42