Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo
Tin HOSE
Tin HASTC
Tin đấu giá
Tin kinh tế
Tin VIS
   
 
09:47 - Thứ ba, 16/11/2010
Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS) thông báo bán đấu giá cổ phần
 
1 Ngày đấu giá 17/11/2010
2 Lần đấu giá 1
3 Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Khí Việt Nam (PV GAS)
4 Vốn điều lệ 18.950.000.000.000
5 Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá: 94.750.000
6 Trong đó, số cổ phần người nước ngoài được phép mua: 94.750.000
7 Mệnh giá: 10.000
8 Giá khởi điểm: 31.000
9 Bước giá 100
10 Bước khối lượng 100
11 Khối lượng tối thiểu  100
12 Khối lượng tối đa 94.750.000
13 Giá trị phát hành 947.500.000.000
14 Số mức giá 1

 

File đính kèm  
  20101025 QCHEDG-TONGCTY KHIVN.pdf
  QD PHEDUYET GIATRI DN PVGAS.pdf
  QD PHEDUYET PHUONG AN PVGAS.pdf
  MAUDON - PVGAS.doc
  MAUUQ - PVGAS.doc
  2007 BCTC_Cong_ty_me PVGAS.PDF
  2008 BCTC_Cong_ty_me PVGAS.PDF
  2009 BCTC_Cong_ty_me PVGAS.PDF
  Du thao Dieu le PV GAS 2082010.PDF
  THONGBAO BAN DAU GIA TONG CONG TY KHI PVGAS1..pdf
  Ban Cong bo thong tin cua Tong Cong Ty Khi Viet Nam (1).pdf
HOSE
Số lượt đọc: 5574  -  Cập nhật lần cuối: 02/12/20 04:07:21
  
Tin tiếp theo
 
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng trệt, 9 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM
Điện thoại: 04 3944 5888 - Fax: 04 3944 5889 Điện thoại: 08 3915 2930 - Fax:08 3915 2931
Hỗ trợ khách hàng
Điện thoại: 04 3944 7037 - 04 3944 7036