02:34 - Thứ ba, 01/09/2009
VIS áp dụng phí giao dịch 0,15% cho lệnh giao dịch trực tuyến
Căn cứ quyết định số 09/2009/VIS/KDCK-QĐĐL ngày 27/08/2009, công ty CP Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS) trân trọng thông báo:
  • Áp dụng phí giao dịch 0,15% cho tất cả các giao dịch trực tuyến.
  • Đối tượng áp dụng: tất cả khách hàng mở tài khoản tại VIS có sử dụng giao dịch trực tuyến hoặc chuyển sang dùng giao dịch trực tuyến.
  • Thời gian bắt đầu áp dụng từ ngày 01/09/2009.
  • Khách hàng thực hiện đặt lệnh theo phương thức khác (đặt lệnh tại sàn, điện thoại, SMS...) vẫn áp dụng chính sách phí thông thường tại VIS

Trân trọng thông báo.

VIS
Số lượt đọc: 7824  -  Cập nhật lần cuối: 06/05/21 05:08:43