10:35 - Thứ năm, 25/01/2024
Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Nội dung tin: Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty Cổ phần Chứng khoán Tiên Phong

Mã chứng khoán 

ORS

Ngày đăng ký cuối cùng  

19/01/2024

Tỷ lệ thực hiện  

2:1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 04/03/2024

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 05/02/2024 đến ngày 11/03/2024

VIS
Số lượt đọc: 1196  -  Cập nhật lần cuối: 04/03/24 04:24:34