10:32 - Thứ năm, 25/01/2024
Công ty cổ phần Container Việt Nam thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Công ty cổ phần Container Việt Nam thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam

Mã chứng khoán 

VSC

Ngày đăng ký cuối cùng  

18/01/2024

Tỷ lệ thực hiện  

1:1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 08/03/2024

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 26/01/2024 đến ngày 18/03/2024

VIS
Số lượt đọc: 214  -  Cập nhật lần cuối: 04/03/24 04:24:34