01:13 - Thứ hai, 13/11/2023
Công ty cổ phần Tập đoàn BGI thông báo Thực hiện quyền mua chứng khoán
.

Công ty cổ phần Tập đoàn BGI thông báo Thực hiện quyền mua chứng khoản với nội dung như sau:

Thực hiện quyền mua chứng khoán

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn BGI

Mã chứng khoán 

VC7

Ngày đăng ký cuối cùng  

07/11/2023

Tỷ lệ thực hiện  

1:1

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 01/12/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 15/11/2023 đến ngày 06/12/2023

VIS
Số lượt đọc: 302  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/23 07:11:25