11:12 - Thứ ba, 31/10/2023
Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
.

Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí – CTCP thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu do chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Tổng công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP

Mã chứng khoán 

PVC

Ngày đăng ký cuối cùng  

26/10/2023

Tỷ lệ thực hiện  

10:4,24

Giá phát hành

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 15/11/2023

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/11/2023 đến ngày 28/11/2023

VIS
Số lượt đọc: 4242  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/23 07:11:25