09:39 - Thứ hai, 23/10/2023
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu
.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh thông báo Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

Thực hiện quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM

Mã chứng khoán 

CII

Ngày đăng ký cuối cùng  

16/10/2023

Tỷ lệ thực hiện  

10:1

Giá phát hành   

100.000 đồng/trái phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 14/11/2023

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 26/10/2023 đến ngày 20/11/2023

VIS
Số lượt đọc: 4402  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/23 07:11:25