09:47 - Thứ ba, 21/02/2023
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bắc Á

Mã chứng khoán 

BAB

Ngày đăng ký cuối cùng  

14/02/2023

Tỉ lệ thực hiện  

15% (100 cổ phiếu được hưởng 15 quyền, 01 quyền được mua 01 cổ phiếu mới)

Giá phát hành   

15.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 07/03/2023

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 22/02/2023 đến ngày 14/03/2023

vis
Số lượt đọc: 6568  -  Cập nhật lần cuối: 01/12/23 05:04:56