11:43 - Thứ tư, 19/10/2022
Công ty cổ phần Xây dựng 47 thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Xây dựng 47

Mã chứng khoán 

C47

Ngày đăng ký cuối cùng  

17/10/2022

Tỉ lệ thực hiện  

100:18,16

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 21/11/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 01/11/2022 đến ngày 23/11/2022

VIS
Số lượt đọc: 1310  -  Cập nhật lần cuối: 25/11/22 07:39:24