02:48 - Thứ sáu, 30/09/2022
Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Thành Đạt

Mã chứng khoán 

DTD

Ngày đăng ký cuối cùng  

28/09/2022

Tỉ lệ thực hiện  

5:1

Giá phát hành   

10.000 đồng/cổ phiếu

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 19/10/2022

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày 03/10/2022 đến ngày 25/10/2022

VIS
Số lượt đọc: 1418  -  Cập nhật lần cuối: 25/11/22 07:39:24