04:50 - Thứ tư, 17/11/2021
Công ty cổ phần Container Việt Nam thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu với nội dung như sau:
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu 

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Công ty cổ phần Container Việt Nam

Mã chứng khoán 

VSC

Ngày đăng ký cuối cùng  

09/11/2021 

Tỉ lệ thực hiện  

1:1 

Giá phát hành   

10.000 đồng  

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 16/11/2021 đến ngày 08/12/2021.

Thời gian đăng ký đặt mua  

Từ ngày ngày 16/11/2021 đến ngày 15/12/2021.

VIS
Số lượt đọc: 154  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/21 08:14:38