04:33 - Thứ tư, 17/11/2021
Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu

 

 

Tên chứng khoán  

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần An Bình

Mã chứng khoán 

ABB

Ngày đăng ký cuối cùng  

10/11/2021 

Tỉ lệ thực hiện  

5:1 

Giá phát hành   

10.000 đồng  

Thời gian chuyển nhượng  

Từ ngày 18/11/2021 đến ngày 03/12/2

VIS
Số lượt đọc: 160  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/21 08:14:38