08:28 - Thứ tư, 15/09/2021
Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư Dịch vụ Tài chính Hoàng Huy

Mã chứng khoán

TCH

Ngày đăng ký cuối cùng13/09/2021

Tỉ lệ thực hiện

2:1

Giá phát hành 

12.800 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 04/10/2021.

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 16/09/2021 đến ngày 06/10/2021.

VIS
Số lượt đọc: 152  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08