01:56 - Thứ hai, 13/09/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán SSI thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu 

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán SSI

Mã chứng khoán

SSI

Ngày đăng ký cuối cùng09/09/2021

Tỉ lệ thực hiện

1:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 30/09/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 17/09/2021 đến ngày 07/10/2021

 

VIS
Số lượt đọc: 136  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08