01:55 - Thứ hai, 13/09/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán VIX thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán VIX

Mã chứng khoán

VIX

Ngày đăng ký cuối cùng08/09/2021

Tỉ lệ thực hiện

1:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 05/10/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 20/09/2021 đến ngày 11/10/2021

 

VIS
Số lượt đọc: 146  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08