11:39 - Thứ tư, 01/09/2021
Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành thông báo thực hiện quyền mua cổ phiếu
.
Thực hiện quyền mua cổ phiếu
Tên chứng khoán Cổ phiếu Công ty cổ phần Năng lượng và Bất động sản Trường Thành
Mã chứng khoán TEG
Ngày đăng ký cuối cùng 30/08/2021
Tỉ lệ thực hiện 3:2
Giá phát hành
10.000 đồng
Thời gian chuyển nhượng Từ ngày 08/09/2021 đến ngày 29/09/2021.
Thời gian đăng ký đặt mua Từ ngày 08/09/2021 đến ngày 04/10/2021.
VIS
Số lượt đọc: 202  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08