09:47 - Thứ hai, 30/08/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Nhất Việt

Mã chứng khoán

VFS

Ngày đăng ký cuối cùng24/08/2021

Tỉ lệ thực hiện

4:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

từ ngày 06/09/2021 đến ngày 23/09/2021.

Thời gian đăng ký đặt mua

từ ngày 06/09/2021 đến ngày 27/09/2021.

VIS
Số lượt đọc: 242  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08