09:46 - Thứ hai, 30/08/2021
Công ty Cổ phần Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Chứng khoán Sài Gòn - Hà Nội

Mã chứng khoán

SHS

Ngày đăng ký cuối cùng24/08/2021

Tỉ lệ thực hiện

2 : 1

Giá phát hành 

13.500 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 28/09/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 31/08/2021 đến ngày 04/10/2021

VIS
Số lượt đọc: 160  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08