04:46 - Thứ hai, 09/08/2021
Công ty CP Camimex Group thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty CP Camimex Group

Mã chứng khoán

CMX

Ngày đăng ký cuối cùng06/08/2021

Tỉ lệ thực hiện

1:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 30/08/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 13/08/2021 đến ngày 06/09/2021

VIS
Số lượt đọc: 2054  -  Cập nhật lần cuối: 22/09/21 03:18:08