01:44 - Thứ tư, 24/03/2021
Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn quản lý tài sản Trí Việt

Mã chứng khoán

TVC

Ngày đăng ký cuối cùng19/03/2021

Tỉ lệ thực hiện

2 : 1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 25/03/2021 đến ngày 12/04/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 25/03/2021 đến ngày 15/04/2021

VIS
Số lượt đọc: 208  -  Cập nhật lần cuối: 08/04/21 04:44:22