04:36 - Thứ ba, 02/02/2021
Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Phụ Gia Nhựa

Mã chứng khoán

PGN

Ngày đăng ký cuối cùng29/01/2021

Tỉ lệ thực hiện

2:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 08/03/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 09/02/2021 đến ngày 12/03/2021

VIS
Số lượt đọc: 226  -  Cập nhật lần cuối: 25/02/21 05:07:16