08:46 - Thứ năm, 28/01/2021
Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt thông báo Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Chứng khoán Trí Việt

Mã chứng khoán

TVB

Ngày đăng ký cuối cùng21/01/2021

Tỉ lệ thực hiện

10:3

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 03/03/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 01/02/2021 đến ngày 04/03/2021

VIS
Số lượt đọc: 264  -  Cập nhật lần cuối: 25/02/21 05:07:16