08:45 - Thứ năm, 28/01/2021
Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va thông báo Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va

Mã chứng khoán

NVL

Ngày đăng ký cuối cùng21/01/2021

Tỉ lệ thực hiện

89:7

Giá phát hành 

59.200 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 08/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 28/01/2021 đến ngày 22/02/2021

VIS
Số lượt đọc: 336  -  Cập nhật lần cuối: 08/04/21 04:44:22