08:42 - Thứ năm, 28/01/2021
Công ty Cổ phần SAM Holdings thông báo Thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần SAM Holdings

Mã chứng khoán

SAM

Ngày đăng ký cuối cùng18/01/2020

Tỉ lệ thực hiện

100:36,45

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 24/02/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 22/01/2021 đến ngày 01/03/2021

 

VIS
Số lượt đọc: 238  -  Cập nhật lần cuối: 06/05/21 05:08:43