08:57 - Thứ hai, 11/01/2021
Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt thông báo Chào bán cổ phiếu thông qua việc thực hiện quyền mua cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Ngân hàng Thương mại cổ phần Bản Việt

Mã chứng khoán

BVB

Ngày đăng ký cuối cùng04/01/2021

Tỉ lệ thực hiện

9:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Không được phép chuyển nhượng

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 27/01/2021

VIS
Số lượt đọc: 66  -  Cập nhật lần cuối: 15/01/21 10:06:38