08:57 - Thứ hai, 11/01/2021
Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Mã chứng khoán

IDJ

Ngày đăng ký cuối cùng31/12/2020

Tỉ lệ thực hiện

1:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 28/01/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 13/01/2021 đến ngày 03/02/2021

VIS
Số lượt đọc: 62  -  Cập nhật lần cuối: 15/01/21 10:06:38