08:56 - Thứ hai, 11/01/2021
Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Giống bò sữa Mộc Châu

Mã chứng khoán

MCM

Ngày đăng ký cuối cùng29/12/2020

Tỉ lệ thực hiện

100:5

Giá phát hành 

20.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Không được phép chuyển nhượng

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 06/01/2021 đến ngày 25/01/2021

VIS
Số lượt đọc: 62  -  Cập nhật lần cuối: 15/01/21 10:06:38