03:12 - Thứ tư, 06/01/2021
Công ty cổ phần SCI E&C thông báo Thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần SCI E&C

Mã chứng khoán

SCI

Ngày đăng ký cuối cùng28/12/2020

Tỉ lệ thực hiện

20:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 29/01/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/01/2021 đến ngày 04/02/2021

VIS
Số lượt đọc: 98  -  Cập nhật lần cuối: 15/01/21 10:06:38