10:41 - Thứ hai, 04/01/2021
Công ty cổ phần City Auto thông báo quyền mua cổ phiếu
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần City Auto

Mã chứng khoán

CTF

Ngày đăng ký cuối cùng28/12/2020

Tỉ lệ thực hiện

2:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 20/01/2021

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 04/01/2021 đến ngày 25/01/2021

VIS
Số lượt đọc: 140  -  Cập nhật lần cuối: 15/01/21 10:06:38