09:02 - Thứ sáu, 20/11/2020
Thông báo kết quả giao dịch cổ phiếu của CĐ Nội bộ Ngân Hàng TMCP Phương Đông: Ông Trịnh Văn Tuấn và Bà Cao Thị Quế Anh.
.

Ông Trịnh Văn Tuấn

Bà Cao Thị Quế Anh

VIS
Số lượt đọc: 194  -  Cập nhật lần cuối: 02/12/20 04:07:21