04:28 - Thứ hai, 02/11/2020
Công văn mất sổ cổ phần OCB của cổ đông Trần Quốc Duy
.

Chi tiết xin vui lòng xem tại đây

VIS
Số lượt đọc: 332  -  Cập nhật lần cuối: 02/12/20 04:07:21