03:14 - Thứ năm, 08/10/2020
Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM thông báo quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu
.

Công ty cổ phần Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM thông báo quyền mua trái phiếu chuyển đổi phát hành cho cổ đông hiện hữu với nội dung như sau:

 

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu CTCP Đầu tư Hạ tầng kỹ thuật Tp HCM

Mã chứng khoán

CII

Ngày đăng ký cuối cùng01/10/2020

Tỉ lệ thực hiện

200:1

Giá phát hành 

1.000.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 29/10/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 09/10/2020 đến ngày 02/11/2020

VIS
Số lượt đọc: 184  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30