03:13 - Thứ năm, 08/10/2020
Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:

 

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhựa Đồng Nai

Mã chứng khoán

DNP

Ngày đăng ký cuối cùng30/09/2020

Tỉ lệ thực hiện

10:1

Giá phát hành 

20.698 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 27/10/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 08/10/2020 đến ngày 30/10/2020

 

VIS
Số lượt đọc: 186  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30