10:44 - Thứ năm, 24/09/2020
Công ty cổ phần Điện Gia Lai thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty cổ phần Điện Gia Lai

Mã chứng khoán

GEG

Ngày đăng ký cuối cùng21/09/2020

Tỉ lệ thực hiện

4:1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 09/10/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 25/09/2020 đến ngày 15/10/2020

VIS
Số lượt đọc: 382  -  Cập nhật lần cuối: 21/10/20 11:38:30