02:19 - Thứ năm, 23/04/2020
Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoán

Cổ phiếu Công ty Cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh

Mã chứng khoán

GIL

Ngày đăng ký cuối cùng15/04/2020

Tỉ lệ thực hiện

2:1

Giá phát hành 

15.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 22/04/2020 đến ngày 11/05/2020

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 22/04/2020 đến ngày 15/05/2020

VIS
Số lượt đọc: 1460  -  Cập nhật lần cuối: 15/01/21 10:06:38