02:53 - Thứ hai, 19/08/2019
Công ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm với nội dung như sau:
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoánCông ty cổ phần Tập đoàn Đất Xanh

Mã chứng khoánDXG

 

Ngày đăng ký cuối cùng


14/08/2019

Tỉ lệ thực hiện

4 : 1

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 21/08/2019 đến ngày 03/09/2019

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 21/08/2019 đến ngày 10/09/2019

VIS
Số lượt đọc: 874  -  Cập nhật lần cuối: 24/09/20 10:44:29