02:25 - Thứ năm, 04/07/2019
Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú thông báo quyền mua cổ phiếu phát hành thêm
.

Thông báo thực hiện quyền mua

 

 

Tên chứng khoánCổ phiếu CTCP Nhựa Tân Phú

Mã chứng khoánTPP

 

Ngày đăng ký cuối cùng


26/06/2019

Tỉ lệ thực hiện

100:40,47

Giá phát hành 

10.000 đồng

Thời gian chuyển nhượng

Từ ngày 02/07/2019 đến ngày 18/07/2019

Thời gian đăng ký đặt mua

Từ ngày 02/07/2019 đến ngày 22/07/2019

VIS
Số lượt đọc: 1052  -  Cập nhật lần cuối: 02/07/20 04:31:54