12:23 - Thứ hai, 19/07/2021
VIS. Nghị quyết HĐQT v.v Thông qua Hồ sơ Đăng ký chào bán cổ phiếu để tăng vốn, phương án đảm bảo tỷ lệ sở hữu nước ngoài và một số nội dung liên quan.
.

Nghị quyết HĐQT số 05

Nghị quyết HĐQT về phát hành cổ phiếu

VIS
Số lượt đọc: 1410  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42