09:17 - Thứ tư, 28/08/2019
VISecurities. Bổ nhiệm Kế toán trưởng
.

Căn cứ Nghị Quyết số 06/2015/VIS/NS-QĐTNCT ngày 10/09/2015 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam công bố thông tin về việc bổ nhiệm Bà Nguyễn Bích Diệp giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty cổ phần Chứng khoán Quốc tế Việt Nam từ ngày 10/09/2015.. Chi tiết xem files đính kèm:

06/2015/VIS/NS-QĐTNCT

VIS
Số lượt đọc: 7470  -  Cập nhật lần cuối: 17/09/21 01:13:42