Mode:  
Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

   
VIS.Admin
 
09:50 - Thứ năm, 31/03/2022
Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Chi tiết nguồn tin
.

Giấy mời họp ĐHCĐ 2022

Tờ trình sửa đổi điều lệ

Tờ trình hoạt động thanh toán bù trừ

Tờ trình lựa chọn DVKT

Tờ trình thông qua BCTC 2021

Tờ trình thù lao HĐQT - BKS

Tờ trình phương án sử dụng lợi nhuận

Quy chế tổ chức Đại hội

Phương án tăng vốn điều lệ

Chương trình họp ĐHCĐ

Giấy ủy quyền

Báo cáo Ban kiểm sát

Báo cáo Ban tổng giám đốc

Báo cáo Hội đồng quản trị

VIS
Số lượt đọc: 52734  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/23 07:11:25
 In Ấn   
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212