Mode:  
Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

   
VIS.Admin
 
10:44 - Thứ năm, 08/04/2021
Đại hội cổ đông 2021

Chi tiết nguồn tin
.

GIẤY MỜI

HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Kính gửi: Quý vị Cổ đông Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam

Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VISecurities) kính mời Quý vị Cổ đông tham dự cuộc họp Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020, với nội dung sau:

1.     Thời gian họp:  từ 09h00 đến 11h30 ngày 29/04/2021.

2.     Địa điểm họp:       

 • Tại Hà Nội: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội;
 • Tại Thành phố Hồ Chí Minh: Tầng 02, số 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM.·                                                                                 

3.     Thành phần tham dự: Cổ đông Công ty CP Chứng khoán Quốc tế Việt Nam trong danh sách chốt ngày 13/04/2021.

4.     Nội dung họp:

 • Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020;
 • Báo cáo kết quả hoạt động năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021;
 • Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
 • Tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán 2020
 • Tờ trình phân phối lợi nhuận 2020;
 • Tờ trình thù lao HĐQT và BKS;
 • Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
 • Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ;
 • Trình Đại hội cổ đông biểu quyết các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ của VISecurities.

Lưu ý:

-  Quý cổ đông (hoặc người được ủy quyền) khi tham dự Đại hội cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân và Giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ (bản chính) để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

-  Các tài liệu họp được công bố trên trang web của Công ty: tải tại đây

 

Đề nghị Ông/ Bà đến dự họp đầy đủ để Đại hội đạt được kết quả tốt đẹp.

Nơi nhận:

-          Các cổ đông

-          HĐQT, BKS

-          Ban Điều hành (thay Giấy mời)

-          Lưu HC.

 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

 

 

 

 

NGUYỄN THỊ THU TRANG

 

VIS
Số lượt đọc: 55822  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/23 07:11:25
 In Ấn   
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212