Mode:  
Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

   
VIS.Admin
 
12:00 - Thứ năm, 19/07/2018
Đại hội cổ đông năm 2018

Chi tiết nguồn tin
.

 

- Biên bản và Nghị quyết ĐHCĐ lấy ý kiến bằng văn bản năm 2018.

- Chương trình họp ĐHCĐ 2018

- Giấy mời họp

- Nghị quyết và Biên bản họp ĐHCĐ ;

- Quy chế tổ chức đại hội

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát

- Thông qua Báo cáo Tài chính đã được kiểm toán năm 2017

- Tờ trình ĐHCD thường niên 2018

- Báo cáo HĐQT 2018

- Báo cáo kết quả hoạt động 2017 và kế hoạch kinh doanh 2018

- Tờ trình thù lao HĐQT và BKS

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2017

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018

- Mẫu giấy ủy quyền

VIS
Số lượt đọc: 47852  -  Cập nhật lần cuối: 06/12/23 07:11:25
 In Ấn   
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212