Mode:  
Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

   
VIS.Admin
 
12:00 - Thứ sáu, 21/04/2017
Đại hội cổ đông năm 2017

Chi tiết nguồn tin
.

 

- Biên bản và nghị quyết họp ĐHCĐ thường niên năm 2017 ngày 21/4/2017

- Chương trình họp ĐHCĐ 2017

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017

- Quy chế tổ chức Đại hội

- Báo cáo Hội đồng quản trị

- Báo cáo Tổng giám đốc

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm sát

- Tờ trình báo cáo tài chính kiểm toán

- Tờ trình thù lao HĐQT - BKS

- Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2016

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán

- Tờ trình bổ nhiệm thành viên HĐQT

- Bản thông tin cá nhân của Mr. Long

VIS
Số lượt đọc: 40926  -  Cập nhật lần cuối: 05/12/22 05:28:29
 In Ấn   
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Tổng đài Chăm sóc Khách hàng
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 Số Hotline: 024 - 777 01212