Mode:  
Trang chủThông tin thị trườngGiao dịch trực tuyến  Quan hệ cổ đôngPhân Tích Báo Cáo

   
VIS.Admin
 
12:00 - Thứ năm, 23/04/2015
Đại hội cổ đông năm 2015

Chi tiết nguồn tin
.

 

- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Biên bản Đại hội cổ đông thường niên năm 2015

- Giấy mời họp đại hội cổ đông 2015

- Chương trình họp đại hội cổ đông 2015

- Mẫu giấy ủy quyền tham dự đại hội cổ đông 2015

- Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Hội Đồng Quản Trị

- Đơn ứng cử, đề cử thành viên Ban Kiểm Soát

- Bản thông tin cá nhân của ứng viên

- Phiếu bầu cử bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, thành viên Ban Kiểm Soát

- Báo cáo kết quả hoạt động 2014 và kế hoạch kinh doanh 2015

- Báo cáo Ban Kiểm Soát VIS 2015

- Tờ trình phê chuẩn từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

- Tờ trình thông qua Báo Cáo Tài Chính kiểm toán 2014

- Tờ trình phân phối lợi nhuận 2014

- Tờ trình thù lao Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát

VIS
Số lượt đọc: 14598  -  Cập nhật lần cuối: 15/08/22 09:04:30
 In Ấn   
© 2013 Công ty Cổ phần Chứng khoán Quốc Tế Việt Nam (VIS)  
Trụ sở chính Chi nhánh TP HCM Hỗ trợ khách hàng
Địa chỉ: Tầng 3, 59 Quang Trung, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội Địa chỉ: Tầng 2, 194 Nguyễn Công Trứ, Quận 1, TP. HCM Điện thoại : 024 710 888 48 (HO)/ 028 710 888 48 (CN)
Điện thoại: 024 710 888 48 - Fax: 024 3944 5889 Điện thoại: 028.710 888 48 - Fax: 028 3915 2931 - Đặt lệnh: bấm phím 1
- Giao dịch trực tuyến: bấm phím 2
- Hỗ trợ về sản phẩm, dịch vụ: bấm phím 3
- Hỗ trợ thông tin khác: bấm phím 0